Spørreundersøkelse

Hensikten med denne spørreundersøkelsen er å bedre forstå livserfaringene hos innvandrere i Norge.

Vennligst fyll ut undersøkelsen om du identifiserer deg som innvandrer (enten en person som er født utenfor Norge eller som er født i Norge til innvandrerforeldre), og du er eldre enn 16 år. Dette er en anonym og frivillig undersøkelse; du kan hoppe over spørsmål og avslutte når som helst. Alle svarene blir holdt konfidensielle.

Du kan finne spørreundersøkelsen her eller bruke følgende QR kode.

Takk for din deltakelse!

This image has an empty alt attribute; its file name is qr.gif
Scroll to Top