Teamet vårt

Etter å ha flyttet til Norge i 2018, tar Annam Azeem nå for tiden kurs ved Stavanger Universitet mens hun også går på norskkurs ved Bryne Kompetansesenter. Hun har bakgrunn i internasjonal politikk fra Quaid-i-Azam University Islamabad-Pakistan og har mer enn seks års erfaring med undervisning, administrasjonsarbeid og forskning.

Annam har forskningsinteresser innenfor identitetspolitikk, spesielt i sammenheng med religiøs identitet og etnisk identitetspolitikk og deres forhold til konflikt. Hun ønsker nå å utvide sin forskning innen diasporisk identitet. Hun er interessert i å ta en doktorgrad tilknyttet migrasjon, nostalgi og diasporisk identitet. Hun er veldig spent på å kunne bidra til prosjektet og jobbe sammen med teamet.

Isabella Corieri deltok som forskningsassistent i et semester tilbrakt ved Universitetet i Stavanger med sitt nåværende masterprogram. Hun er del av European Masters of Migration and Intercultural Relations Program, et tverrfaglig afro-europeisk program finansiert av Erasmus Mundus Association.

Før masterstudiene sine var hun assisterende direktør for organisasjonen Hopeprint som jobber med flyktningfamilier i Syracuse, New York. Med en bachelorgrad i både antropologi og internasjonale relasjoner har Corieris forskningsinteresser innen urbanisme og ‘space justice’, klimamigrasjon, interkulturell utdanning og integrering i sammenheng med tvungen migrasjon. Hun er fortsatt involvert i prosjektet «vår migrasjonshistorie», selv om hun nå bor ia Upstate New York, USA hvor hun fortsetter sin egen migrasjonshistorie og skriver sin masteroppgave om huseier for familier med flyktningbakgrunn.

Ali Dorani er en iransk tegneserieskaper og politisk aktivist som går under pseudonymet Eaten Fish. Han fikk internasjonal anerkjennelse for tegneseriene han laget mens i fangenskap i et australsk innvandringssenter på Manus Island i fire år.

Dorani tok på pseudonymet ‘Eaten Fish’ etter at båten hans sank i det indiske hav da han forsøke å søke asyl i Australia. I 2017 bosatte Ali seg i Stavanger ved hjelp av organisasjon ICORN som hjelper forfulgte kunstnere og forfattere. Siden har han engasjert seg i forskningsprosjekt “Vår migrasjonshistorie” – hvor han oppfordrer andre innvandrersamfunn til å dokumentere sine egne erfaringer med innvandring. Han har også jobbet med andre kunstneriske/ dokumentariske prosjekter for å dele sin egen historie (#eatenfish). For mer se https://artistsatriskconnection.org/story/ali-dorani

Jenny Mathilde Dyrkorn var involvert i dette prosjektet som en forskningsassistent i våren 2020, da hun tilbrakte ett semester ved Universitetet i Stavanger gjennom hennes masterprogram. Hun studerer EMMIR – en Europeisk Master i Migrasjon og Interkulturelle Relasjoner, et interdisiplinært Afro-Europeisk program sponset av the Erasmus Mundus Association.

Våren 2021 vil hun skrive masteroppgaven sin om multikulturalitet og rasisme i Bon Appétit gjennom å bruke Critical Discourse Analysis; hun ligger an til å levere oppgaven i juni 2021 og uteksamineres i september.
Før hun begynte på masterstudiene sine tok hun en bachelor i Europastudier med spansk på NTNU. Hun har tidligere bodd i Italia og Tyskland, og bor nå på Island hvor hun gjennomfører praktikantopphold hos Nordens Hus i Reykjavik. Hennes forskningsinteresser inkluderer critical discourse analysis; interseksjonalitet; feminisme; postkolonialisme; og integrasjon i den nordiske regionen

Nikola Lero er studentassistent ved Universitetet i Oldenburg og forskningspraktikant ved det slovenske migrasjonsinstituttet i Ljubljana. Han fullfører en Erasmus Mundus Joint Masters in Migration and Intercultural Relations ved University of Nova Gorica med fokus på kunstbaserte deltakende forskningsmetoder, teorier om multikulturalisme og digitale samfunn/felleskap.

For øyeblikket utfører Lero forskning som stipendmottaker ved Universitet i Oldenburg om effekten av COVID-19-pandemien på akademiske mobilitetsprogrammer i EU. Han har også en Erasmus + Young Journalist Award for Bosnia-Hercegovina for å skrive om emnene migrasjon og ungdom. I 2020 var han med og grunnla Blank Pages, et kosmopolitisk kunstsamfunn som arbeider med spørsmål om migrasjon, kreativitet og identitet, og medredaktør av en flerspråklig kunstsamling “Fragments of Freedom”.

Kristian Mora ble en del av forskningsprosjektet når han gikk siste året i Grunnskolelærerlinjen 5-10 ved Universitetet i Stavanger. Han har en bakgrunn i Intercultural Communicative Competence og har mye erfaring med flerkulturalitet som kommer fra hans dager som danser og eier av et dansestudio i Sandnes.

Gjennom dette arbeidet så fikk han muligheten til å reise forskjellige plasser og bli introdusert til diverse kulturer og ikke minst, kulturelle treff mellom diverse minoritetsgrupper som inspirerte han til å skrive Bachelor graden sin med fokus på ICC. Nylig presenterte han en del av prosjektet vårt til Immigrasjonsforsknings nettverket i Stavanger. Kristian jobber for tiden som kontaktlærer på Bryne ungdomsskule på Jæren.

Linn Normand er forsker i historie ved Institutt for kultur og språk ved Universitetet i Stavanger og leder forskningsprosjektet. Hun har en doktorgrad i internasjonale relasjoner fra University of Oxford med en tverrfaglig forskningsbakgrunn innen internasjonale relasjoner, historie, utdanning og migrasjonsstudier.

Hennes forskningsinteresser inkluderer innvandrerfortellinger, holdninger til og representasjoner av innvandrere, og inkluderende deltakende forskning. Hun har lang erfaring med å arbeide med innvandrersamfunn både som forsker og som underviser av universitetsstudenter (> 11 år) i Norge, Storbritannia og USA. Nyere stipend og priser inkluderer UC Davis Diversity and Inclusion Grant og UC Berkeley Peder Sather Grant. Hun er også programdirektør for UC Davis Global Migration Center. Hennes siste artikkel (2020) “From blind spot to hotspot: representations of the‘ immigrant others’in Norwegian curriculum / schoolbooks (1905-2013)” i Journal of Curriculum Studies fremhever utviklingen av innvandrerfortellingene i norske lærebøker over tid.

Silje Normand er førsteamanuensis i engelsk ved Universitetet i Stavanger, Norge. Hun har en tverrfaglig bakgrunn innen kulturhistorie, litteratur og språk fra Harvard University og University of Cambridge.

Doktorgradsarbeidet hennes fokuserte på ekskluderingsretorikk i tidlig moderne Frankrike, og nåværende forskningsinteresser inkluderer kritisk literacy og kritisk pedagogikk, interkulturell pragmatikk, språk og identitet, inkluderende deltakende forskningsmetoder og performativ praksis innen lærerutdanning. Hun leder programområdet Demokrati og medborgerskap (DEMCI) med fokus på inkluderende undervisningspraksiser og Dembra LU undervisnings- og utviklingsarbeidet ved UiS rettet mot forebygging av fordommer, gruppefiendlighet og antidemokratiske holdninger i skole og lærerutdanning. Hun er med i Erasmus + -prosjektet Critical Literacy and Awareness in Education (CLAE), Horizon 2020 prosjektet EnviroCitizen: Citizen Science for Environmental Citizenship, og forskningsprosjektet Our Migration History.

Ellen Opsal har studert sammenlignende politikk, sosialantropologi og fransk. Hun er nå i ferd med å fullføre ‘European Master in Migration and Intercultural Relations’.  Dette studiet er et samarbeid mellom europeiske og afrikanske universiteter i regi av EUs Erasmus Mundus program.

Ellens forskning fokuserer på relasjonene mellom kjønn, rase, og miljørettferdighet. I sin masteroppgave skriver hun om hvordan historiske raseteorier i de nordiske land har bidratt til å forme folks selvoppfatning i dagens samfunn. Andre interesseområder inkluderer visuell historiefortelling på tvers av kulturer og bruk av kunst som et redskap for å mobilisere lokalsamfunn. Ellen deltar i ‘Migrasjon og Estetikk’ et prosjekt som dokumenterer artistiske uttrykk relatert til migrasjon i ulike deler av verden. Hun har også arbeidet som praktikant i ‘Vår Migrasjonshistorie’ og ser fram til å fortsette arbeidet med dette programmet.

Rafael Rosales er stipendiat ved Universitetet i Bergen og har vært involvert i de tidligere stadiene av dette prosjektet. Han har en forsker bakgrunn i internasjonale relasjoner fra Universitet i Edinburgh og innen bærekraft og energioverganger fra Universitet i Stavanger.

Rafael har brede forskningsinteresser som spenner fra internasjonalt samarbeid til menneskerettigheter og er personlig interessert i koblingene mellom energi og migrasjon. Foreløpig fokuserer forskningen hans på hvordan norske byer kan bidra til globale klimamål.

Julia Sokolovska er for tiden involvert i prosjektet Vår migrasjonshistorie samtidig som hun jobber med sin M.A.-grad i Literacy Studies ved Universitetet i Stavanger, med fokus på voksenopplæring og akademisk lesing og skriving.

I tillegg tar hun en grad i HR og organisasjonspsykologi ved Norges Handelshøyskole, og retter seg mot pedagogisk ledelse. Julia har 4 års erfaring i engelsk språkdidaktikk ved en Callan Method skole og er en sertifisert Callan Method-lærer. Hun har også deltatt i flere prosjekter innen museumsarbeid, kursutvikling, lærerutdanning og oversettelse av undervisnings- og læringsmateriell i samfunnsøkonomisk utdanning for “Aflatoun International”.

Ivana Spirovska har vært involvert som forskningsassistent i prosjektet. Med bakgrunn i utdanning og juridiske studier fullfører Spirovska for tiden en europeisk master i migrasjon og interkulturelle relasjoner ved Universitetet i Nova Gorica, Slovenia.

Der fokuserer hun spesielt på temaer relatert til menneskerettigheter, multikulturalisme og internasjonal migrasjonsrett, og driver forskningspraksis. ved Slovenian Migration Institute (SMI) og Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU).

Kimble Walsh-Knarvik flyttet til Norge for 20 år siden fra Australia. I tillegg til å lære norsk og stifte familie, har hun fullført sin undervisningskvalifikasjon ved Universitetet i Stavanger (UIS) og jobbet i norske ungdom- og videregående skoler med undervisning i engelsk og fransk.

Nylig fullførte hun Masters in Literacy Studies ved UIS. Avhandlingen hennes fokuserte på urfolks australsk litteratur som utforsket forestillingene om suverenitet, galskap og angst. Siden da har Kimble deltatt i ENRICH Erasmus + kurset “English as a Lingua Franca in Inclusive Multilingual classrooms” og deltar i prosjektet “Our Migration History” – et samfunnsbasert deltakelsesprosjekt utviklet i samarbeid med et team av forskere ved Universitetet i Stavanger, skolelærere og studenter ved to lokale videregående skoler, og det lokale kulturhistoriske museet i Stavanger (MUST). For tiden jobber Kimble med å utvikle undervisningsopplegg for DEMBRA basert på prosjektets skoleverksteder.

Scroll to Top